mangaLAsAsanam

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

  • poigai AzhwAr – mudhal thiruvanthAdhi – 77

poigaiazhwar

  • pEyAzhwAr – mUnRAm thiruvanthAdhi – 26, 62, 64, 76

peyazhwar-mylai

  • thirumazhisai AzhwAr – nAnmugan thiruvanthAdhi – 36, thiruchchantha viruththam – 63, 64

thirumazhisaiazhwar

  • nammAzhwAr – thiruviruththam 24

Nammazhwar-kanchi-3

  • thirumangai AzhwAr – periya thirumozhi 10-1-7, siRiya thirumadal, thirunedunthANdagam 8, 13, 14

thirumangai-azhwar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *